Celem Biura Rachunkowego
Wanda Walaszek
jest kompleksowa obsiuga w zakresie
rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnej branży.

Nasza adres:
ul. Wyszyńskiego 55
05-091 Ząbki

 
- prowadzenie akt osobowych

- przygotowanie dokumentów
  związanych z nawiązywaniem
  i rozwiązywaniem stosunków pracy

- prowadzenie dokumentacji
  zasiłkowej (zasiłek chorobowy
  rodzinny, macierzyński, wychowawczy)

- przygotowanie raportów
  RMUA za okresy miesięczne

- sporządzenie listy płac, prowadzenie
  kart wynagrodzeń pracowników

- sporządzanie deklaracji ZUS

- sporządzanie deklaracji od osób
  fizycznych (PIT-4)
- sporządzenie deklaracji PERFON

- przekazywanie drogą elektroniczną
  dokumentów ZUS

- prowadzenie ewidencji kadrowej

Naszym Klientom oferujemy możliwość uwolnienia się
od obowiązków
związanych
z ciągłym rozliczeniem
płac i administracją
kadrową, a przy tym
obniżyć koszty działania.
 
     
Copyright (C)   Biuro Rachunkowe   Wanda Walaszek