Celem Biura Rachunkowego
Wanda Walaszek
jest kompleksowa obsiuga w zakresie
rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnej branży.

Nasza adres:
ul. Wyszyńskiego 55
05-091 Ząbki

  - prowadzenie ksiąg rachunkowych
  (pełna księgowość)

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu
  ewidencjonowanego

- sporządzenie deklaracji podatkowej
  (CIT, PIT, VAT)

- roczne rozliczenia podatku dochodowego
  od osób fizycznych,  osób prawnych ,
  sporządzanie bilansu i rachunku wyników

- reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS'em

- prowadzenie ewidencji kadrowej

-
sprawozdania i raporty finansowe

- wyprowadzanie z zaległości

- archiwizacja dokumentów

     
Copyright (C)   Biuro Rachunkowe   Wanda Walaszek